europe Parking is easy in Osnabrück, sufficient places and not expensive. Unlimited parking is set to car parks in the city centre. Parking rates in public car parks : € 2.00/hour.


parking osnabruck

Car parks Osnabrück

P1 - Vitihof-Garage - Gerberhof 10 - 49074 Osnabrück
P2 - Kunsthalle Dominikanerkirche - Klingensberg - 49074 Osnabrück
P3 - Altstadt-Garage Lohstraße 9/11 - 49074 Osnabrück
P4 - Lengermann+Trieschmann-Parkhaus - Herrenteichsstraße - 49074
P5 - Haarmannsbrunnen - Herrenteichstraße - 49074 Osnabrück
P6 - Parkhaus Sparkasse - Schillerstraße - 49074 Osnabrück
P7 - Berliner Platz - Kleiststraße - 49074 Osnabrück
P8 - Nikolai-Garage - Hakenstraße 5 - 49074 Osnabrück
P9 - Galeria Kaufhof - Öwer de Hase - 4949074 Osnabrück
P10 - Kamp-Garage - Große Hamkenstraße 10 - 49074 Osnabrück
P11 - Ledenhof-Garage - Alte Münze - 49074 Osnabrück
P12 - Große Rosenstraße - Große Rosenstraße - 49074 Osnabrück
P13 - Kollegienwall-Garage - Kollegienwall 28 - 49074 Osnabrück
P14 - Marienhospital MHO - Bischofsstraße 1 - 49074 Osnabrück
P15 - Pottgraben - Pottgraben - 49074 Osnabrück
P16 - Bahnhofs-Garage - Theodor-Heuss-Platz 10 - 49074 Osnabrück
P17 - Christliches Kinderhospital - Pfaffenstraße - 49074 Osnabrück
P18 - Salzmarkt-Garage - Holtstraße 37 - 49074 Osnabrück

parking europe​ ​